Artykuły

Regulamin i zasady prywatności

Korzystanie z serwisu Moherowo.pl jest równoznaczne z akceptacją w całości i bez zastrzeżeń poniższego regulaminu.

DEFINICJE:

Strona – witryna internetowa o charakterze rozrywkowo-satyryczno-publicystycznym funkcjonująca pod adresem www.moherowo.pl.

Użytkownik – osoba korzystająca ze strony, tzn. zapoznająca się z jej treścią (tekstami, obrazami, filmami i innymi utworami), publikująca za jej pomocą komentarze i teksty.

Administrator – właściciel i osoba prowadząca stronę.

ZASADY REGULAMINU

1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami regulaminu oraz zaakceptowania go w całości i bez zastrzeżeń. Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez rozpoczęcie korzystania z treści strony przez użytkownika w jakiejkolwiek formie.

2. Strona przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

3. Strona może zawierać treści kontrowersyjne o charakterze społecznym, politycznym i religijnym oraz materiały o zabarwieniu erotycznym. Użytkownik korzystając ze strony oświadcza, że korzysta ze strony na własną odpowiedzialność, oraz że nie będzie z tego tytułu rościł do administratora żadnych roszczeń z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych, obrazy uczuć religijnych itp.

4. Strona reprezentuje określony światopogląd i charakter, przeznaczona jest wyłącznie dla osób podzielających go lub go akceptujących. W żaden sposób publikowane materiały nie mają na celu obrażanie i nawoływanie do nienawiści na jakiejkolwiek podstawie. Treści zamieszczane na stronie (jeśli nie zaznaczono inaczej) mają charakter satyryczny, nie należy rozumieć ich dosłownie.

5. Administrator nie rości sobie żadnych praw do materiałów publikowanych na stronie poza materiałami własnego autorstwa, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami polskiego prawa. Artykuły obce publikowane są na zasadzie udostępnienia, jeśli to możliwe za podaniem źródła. Publikowanie materiałów nie ma na celu naruszania praw autorskich i praw osobistych autorów, administrator nie czerpie z ich publikacji żadnych korzyści materialnych. Jeśli autor lub posiadacz praw do publikowanych treści uważa, że publikacja w jakikolwiek sposób narusza jego prawa ma prawo zgłosić to do administratora. Takie treści zostaną usunięte najszybciej jak to możliwe wraz z odpowiednimi przeprosinami.

6. Użytkownikowi zabrania się publikowania w komentarzach treści naruszających przepisy polskiego prawa, w szczególności treści rasistowskich, nawołujących do dyskryminacji i nienawiści. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania lub edycji komentarzy użytkownika bez podania przyczyny.

ZASADY PRYWATNOŚCI

Pozyskane dane osobowe i dane wrażliwe użytkowników są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania strony. Pozyskane adresy email mogą służyć wyłącznie do celów komunikacji administratora z użytkownikami. Wszelkie dane o których tutaj mowa nie będą przedmiotem obrotu w jakiejkolwiek formie i zostaną usunięte z bazy natychmiast po ustaniu ich użyteczności. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia lub edycji danych przechowywanych w bazie strony.

Nie masz uprawnień do komentowania artykułu